ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 202322-09-202368
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 202222-09-202367
Прва измена Плана јавних набавки12-03-202166
План јавних набавки 202111-01-202165
План јавних набавки 202007-07-202063
Одлука о додели уговора ЈН ППБОП 02/2030-03-202062
КОН. ДОК. – УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЛИЦЕНЦИРАНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЈН ППБОП 02-2011-03-202059
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 02-2011-03-202058
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЈНМВ 01/2002-03-202056
Одлука о додели уговора - ЈНМВ 01/2020-02-202055
ЈНМВ 01/20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Набавка нафтних деривата11-02-202054
ЈНМВ 01/20 Позив за подношење понуда11-02-202053
ЈНМВ 02/19 - НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА - Обавештење о обустави поступка јавне набавке21-10-201952
ЈНМВ 02/19 - НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА - Одлука о обустави поступка21-10-201951
ЈНМВ 02/19 - НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА - Појашњење конкурсне документације11-10-201950
JНМВ 02/19 - НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА - Конкурсна документација10-10-201949
JНМВ 02/19 - НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА - Позив за подношење понуда10-10-201948
Oбавештење о закљученом уговору ЈН ППБОП 1/19 УСЛУГЕ коришћења и одржавања лиценцираног информационог система17-04-201947
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - у поступку јавне набавке ЈН ППБОП 01/1928-03-201946
КОН. ДОК. – УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЛИЦЕНЦИРАНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЈН ППБОП 1/1914-03-201945
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА14-03-201944
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЈНМВ 03/1828-12-201843
Одлука о додели уговора - ЈНМВ 03/1825-12-201841
ЈНМВ 03/18 - НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА- Конкурсна документација14-12-201840
ЈНМВ 03/18 - НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА- Позив за подношење понуда14-12-201839
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ХТЗ ОПРЕМА 02/1821-09-201837
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - у поступку јавне набавке ЈНМВ 02/1810-09-201836
ЈНМВ 02/18 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Набавка ХТЗ опреме30-08-201835
ЈНМВ 02/18 Позив за подношење понуда - Набавка ХТЗ опреме 30-08-201834
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - РАМПА15-06-201833
ЈНМВ 01/18 - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА01-06-201832
ЈНМВ 01/18 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - НАБАВКА РАМПЕ24-05-201831
ЈНМВ 01/18 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - НАБАВКА РАМПЕ24-05-201830
Obavestenje o zakljucenom ugovoru - HTZ zimska uniforma04-12-201724
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - РАМПА29-11-201723
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - у постопку јавне набавке ЈНМВ 03/1714-11-201721
НАБАВКА ДОБАРА-ХТЗ опрема (зимска униформа) - Конкурсна документација08-11-201720
НАБАВКА ДОБАРА-ХТЗ опрема (зимска униформа) - Позив за подношење понуда08-11-201719
Набавка добара - Набавка рампе - Конкурсна документација06-11-201717
Набавка добара - Набавка рампе - Позив за подношење понуда 06-11-201716
Јавне Набавке