ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ29-12-201729
Одлука о додели уговора - 05/1721-12-201728
Konkursna naftni derivati 05-1711-12-201727
Набавка нафтних деривата - Позив за подношење понуда11-12-201726
Obavestenje o zakljucenom ugovoru - HTZ zimska uniforma04-12-201724
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - РАМПА29-11-201723
Одлука о додели уговора - ХТЗ опрема (зимска униформа)21-11-201722
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - у постопку јавне набавке ЈНМВ 03/1714-11-201721
НАБАВКА ДОБАРА-ХТЗ опрема (зимска униформа) - Конкурсна документација08-11-201720
НАБАВКА ДОБАРА-ХТЗ опрема (зимска униформа) - Позив за подношење понуда08-11-201719
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ХТЗ опрема (зимска униформа)07-11-201718
Набавка добара - Набавка рампе - Конкурсна документација06-11-201717
Набавка добара - Набавка рампе - Позив за подношење понуда 06-11-201716
Одлука о обустави поступка у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка ХТЗ опреме (зимска униформа)01-11-201715
НАБАВКА ДОБАРА-ХТЗ опрема (зимска униформа) - Конкурсна документација23-10-201714
НАБАВКА ДОБАРА-ХТЗ опрема (зимска униформа) - Позив за подношење понуда23-10-201713
Обавештење о закљученом уговору - Летња униформа 201715-08-201712
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - у поступку јавне набавке ЈНМВ 01/1704-08-201711
Јавне Набавке