Одлука о додели уговора - ХТЗ опрема (зимска униформа)21-11-201722
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - у постопку јавне набавке ЈНМВ 03/1714-11-201721
НАБАВКА ДОБАРА-ХТЗ опрема (зимска униформа) - Конкурсна документација08-11-201720
НАБАВКА ДОБАРА-ХТЗ опрема (зимска униформа) - Позив за подношење понуда08-11-201719
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ХТЗ опрема (зимска униформа)07-11-201718
Набавка добара - Набавка рампе - Конкурсна документација06-11-201717
Набавка добара - Набавка рампе - Позив за подношење понуда 06-11-201716
Одлука о обустави поступка у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка ХТЗ опреме (зимска униформа)01-11-201715
НАБАВКА ДОБАРА-ХТЗ опрема (зимска униформа) - Конкурсна документација23-10-201714
НАБАВКА ДОБАРА-ХТЗ опрема (зимска униформа) - Позив за подношење понуда23-10-201713
Обавештење о закљученом уговору - Летња униформа 201715-08-201712
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - у поступку јавне набавке ЈНМВ 01/1704-08-201711
Измена конкурсне документације25-07-201710
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА25-07-20179
НАБАВКА ДОБАРА-ХТЗ опрема (летња униформа) - Конкурсна документација20-07-20178
НАБАВКА ДОБАРА-ХТЗ опрема (летња униформа) - Позив за подношење понуда20-07-20177
НАБАВКА ДОБАРА - горива 02/16 одлука о додели уговора21-09-20165
НАБАВКА ДОБАРА - горива 02/16 позив за подношење понуда21-09-20164
НАБАВКА ДОБАРА - горива 02/1621-09-20162
Јавне Набавке